GALAXY VPN - MẠNG RIÊNG ẢO


Cách sử dụng:


Đăng ký với tài khoản email (đặt mật khẩu cho tài khoản nếu đăng nhập bằng Facebook)
Download và cài đặt file chạy OpenVpn Tại đây
Download và cài đặt File cấu hình Cho Linux | Hoặc Windows

Tiếp theo liên hệ: dungla2011[at]gmail.com ,  SkypeChat để cấp Địa chỉ IP VPN!
 

 
 
 
 


Have a nice day!